Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Bàn ghế lãnh đạo

Ghế trưởng phòng GTP-03-00

Liên hệ

Bàn trưởng phòng BCS-TPL14

2.450.000đ

Ghế giám đốc GGĐ-13-00

6.232.000đ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-15-00

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-08-00

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-09-00

Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng chữ L BMNG-L16

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-11-00

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-12-00

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-13-00

Liên hệ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-14-00

Liên hệ

Ghế giám đốc GGĐ-12-00

Liên hệ