Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Cụm bàn làm việc

Cụm bàn làm việc 2 chỗ MDLK-02

5.120.000đ

Vách ngăn bàn làm việc VN-MD02

Liên hệ

Cụm bàn làm việc 2 chỗ MDTG-02

1.500.000đ

Bàn chân sắt CBOV-C2

1.500.000đ

Cụm bàn làm việc 2 chỗ MDSK-03

1.650.000đ

Cụm bàn làm việc 2 chỗ MDSK-02

1.729.000đ

Bàn làm việc Xuân Hòa BMD-5S-00

2.673.000đ

Cụm bàn nhân viên FO3-BMD-01

3.505.000đ

Cụm bàn làm việc 4 người MDSK-04

4.200.000đ

Cụm bàn làm việc 3 chỗ MT-CBK01

5.600.000đ

Cụm bàn nhân viên FO2-BMD-01

5.886.000đ

Cụm bàn làm việc 3 chỗ MD-SK03

6.500.000đ