Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Ghế phòng chờ

Ghế băng chờ GS-31-11H

1.268.000đ

Ghế phòng chờ GS-30-08H

4.681.000đ

Ghế phòng chờ GS-31-10, GS-30-10, GS-29-10

Liên hệ

Ghế phòng chờ GS-31-10H

900.000đ

Ghế băng chờ GS-31-05

1.010.000đ

Ghế phòng chờ GS-30-05

1.067.000đ

Ghế phòng chờ GS-30-10H

1.080.000đ

Ghế phòng chờ GS-29-10H

1.250.000đ

Ghế băng chờ GS-29-05

1.473.000đ

Ghế phòng chờ GS-30-11H

1.577.000đ

Ghế phòng chờ GS-31-00H

1.686.000đ

Ghế phòng chờ GS-31-01H

1.779.000đ