Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Ghế xoay lưới

Ghế xoay văn phòng GNV-07-00

Liên hệ

Ghế xoay lưới GX-11A-01

671.000đ

Ghế xoay văn phòng GNV-25-00

1.127.000đ

Ghế nhân viên tựa lưới GNV-24-00

1.127.000đ

Ghế nhân viên GTP1

Liên hệ

Ghế lưng trung GTP113M

Liên hệ

Ghế lưng trung GTP856

Liên hệ

Ghế xoay lưới GX-11B-01

650.000đ

Ghế xoay lưới GX-10B-01

655.000đ

Ghế xoay lưới GX-11B-00

676.000đ

Ghế xoay lưới GX-10B-00

680.000đ

Ghế xoay lưới GX-10A-01

732.000đ