Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GNV-07-00

Liên hệ

Ghế nhân viên GNV-01-00

658.000đ

Ghế xoay lưới GX-11A-01

671.000đ

Ghế nhân viên GNV-01-01

739.000đ

Ghế nhân viên GNV-07-01

933.000đ

Ghế nhân viên Xuân Hòa GNV-06-01

955.000đ

Ghế xuân hòa GNV-05-00

959.000đ

Ghế xoay văn phòng GNV-25-00

1.127.000đ

Ghế nhân viên tựa lưới GNV-24-00

1.127.000đ

Ghế nhân viên GNV-10-00

1.338.000đ

Ghế phòng họp GXM-28-00

1.821.000đ

Ghế xoay trưởng phòng GTP-12-00

Liên hệ