Hotline: 0901007889
noithatmocnguyengia@gmail.com
Trumthietbi

Y Tế - Bệnh Viện

GHẾ INOX GI-10-10

Liên hệ

MÓC TRUYỀN DỊCH MDT-01-00

550.000đ

GHẾ BỆNH VIỆN GBN-01-00

1.892.000đ

XE ĐẨY XDI-02-02

1.980.000đ

BÀN Y TẾ BDD-01

3.971.000đ

XE ĐẨY XDI-02-04

4.598.000đ

XE ĐẨY ĐỒ XDD-02BM

6.390.000đ